شرکت آراد افق نخل یکسال بعد از حادثه غم انگیز زلزله 5 دی بم در سال 1383 در شهربم شرق استان کرمان فعاليت خود را در زمينه نرم افزار و خدمات شبکه های کامپيوتری آغاز نمود ارائه برترين محصولات و تکنولوژيها در زمينه های نرم افزاری , سخت افزاري و شبکه هاي کامپيوتری از اهم فعاليتهای اين شرکت بوده است که در طي اين دوره موفقيت آميز در شرق کرمان و بعد از انجام تحقيقات صورت گرفته ، جهت گسترش شرکت و با توجه به پيشرفت قابل ملاحظه استان کرمان در صنعت IT بعنوان يکی از پيشگامان اين صنعت در کشور فعاليت شرکت در استان کرمان نیز شروع شد.
با گذشت بیش از یک دهه از زلزله بم در دی ماه 1395 در مکان جديدي مستقر شد.حال با ترکيب چند نيروی کار آمد و متخصص که دارای کارامد ترین نیروهای استان می باشد ، فعاليت مي کنند، دنيای کنونی، دنيای بدست آوردن فرصت هاست. خدمات مشاوره ای به وسيله يک تيم مجرب می تواند در زمينه های مختلف فوايد بسياری را نصيب سازمان ها، شرکت ها و ارگان های مختلف نمايد. تقليل هزينه ها، کمک به تصميم گيری و برنامه ريزی برای آينده، يافتن بهترين مسير در کمترين زمان برای اجرای پروژه های گوناگون، افزايش بهره وری و… رامی توان از مشاوره در زمينه های فناوری اطلاعات و ارتباطات نام برد.